Iz tiskanih medijev – Utrinki, december 2022

Mojca Rakovič, magistrica psihosocialne pomoči in profesorica slovenskega jezika, je izdala svojo prvo knjigo Pot do notranje preobrazbe Vodnik za ženske

Izsek iz članka:

In sedaj h knjigi Pot do notranje preobrazbe v 10 korakih, ki nosi še podnaslov
Vodnik z zgodbami za ženske. Kako si usklajevala teorijo z Leonino zgodbo, od
kod ideja za ime Leona (le ona)?

Knjiga je trodelna – tako pravim jaz temu mojemu vodniku za ženske. Vsako poglavje
je sestavljeno iz prvega dela – teorije, temu sledi drugi del – zgodba in zaključi se s
tretjim delom – z vprašanji, da lahko bralke poglobijo svoje doživljanje in spoznanja o
sebi. Na podlagi lastnih izkušenj, profesionalnosti iz magisterija psihosocialne
pomoči in dodatnih izobraževanj sem zapisala teorijo, saj ženskam želim pomagati
razumeti njihove blokade, nezdrave misli ter neuporabna prepričanja, ter jim preko
zgodbe pokažem pot, da jih lahko uporabijo kot orodje za notranjo preobrazbo. Ko
sem se odločala o imenu osebe, ki bo nosilka zgodbe o preobrazbi, je ravno prijateljica
rodila hčerko po imenu Leona. Ko sem prebrala to ime, sem najprej pomislila na to, da
ima to ime globlji pomen – v smislu »le ona«, ki naj bo pomembna sama sebi.

 

Tvoja osnovna misel temelji na odločitvi ženske, ki se zave svoje vrednosti. A pot
preobrazbe ji gotovo lahko uspeva le v ljubečem odnosu, kot je to uspelo tvoji
Leoni!?

Najprej in edina najpomembnejša pot do preobrazbe je ljubeč odnos do samega sebe.
Pišem lahko samo o tem, kar mi je blizu, kar čutim, da je del mene. Torej v tem
obdobju in z dosedanjimi izkušnjami je nastala zgodba Leone, ki ji, kot ste rekli, »pot
preobrazbe uspeva v ljubečem odnosu«. Vedno poudarjam, da naj bo oseba najprej
neodvisna, zadovoljna sama s sabo – ne glede na zvezo ali ne. V magistrskem delu
sem preučevala odvisnost od odnosov, v katerem se je jasno pokazalo, da moramo
najprej poiskati ljubezen do sebe, ki je pogoj za notranjo srečo in uspeh, ne pa tega
iskati izven sebe, v odnosu. Vsak človek, vsaka družina je svet zase. In vse ne velja
vedno za celoto. Jaz vedno poudarim pri delu s klientkami: vzemi, kar ti je blizu,
ostalo pusti.

Besedilo: Majda Strašek Januš

Foto: osebni arhiv Mojce Rakovič